PodoSpecial

Heeft u pijn aan uw voeten? Of extra vermoeide voeten? Last van uw rug of zere knieën? Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over. Daarom is het verstandig dat u op tijd aan de bel trekt bij de registerpodoloog.
 

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. Na een een 4-jarige opleiding is hij in het bezit van het officiele diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De titel registerpodoloog is beschermd en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister. 

Veel mensen hebben voet- en houdingsklachten zonder te weten wat ze daaraan kunnen doen. De registerpodoloog A+B is een voetspecialist die in veel gevallen uitkomst kan bieden en die ook speciale kennis heeft van de kindervoet in de groei. De behandeling van de registerpodoloog A+B bestaat uit een voet- en houdingsonderzoek en een deskundig advies. Als het nodig is kan de registerpodoloog een individuele voorziening in de schoen of aan de voet aanbrengen. Deze behandeling heft de klachten op, of voorkomt ergere klachten.
 
Klik hier voor een video: